Hvorfor velge oss?

Byggesøknad, søknadstegninger, prosjektering

KOMPETANSE

Våre ansatte har den nødvendige utdannelsen og kompetansen for å best mulig veilede deg gjennom prosessen.

SUKSESSRATE PÅ SØKNAD

98% av våre byggesaker og dispensasjoner blir godkjent hos kommunenene. Takket være et godt samarbeid over flere år.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi deler kontorfelleskap med flere seriøse foretak som har kompetanse til å utfylle de fagene vi ikke kan. Vi kan derfor levere totalpakker!

Fastpriser

Dvergsnesheia, Kristiansand
Dvergsnesheia, Kristiansand

Det er ofte vanskelig å få en komplett økonomisk oversikt når man skal i gang med et nytt prosjekt.

Agder Byggconsult har som mål å gi faste priser på inntil 90% av tjenestene vi utfører, men kan naturligvis også jobbe på timer dersom ønskelig. Fastprisene er basert på tilsvarende prosjekter vi har utført tidligere.

Vi veileder deg til den beste løsningen for ditt prosjekt og kan sammen med våre samarbeidspartnere i tillegg gi en samlet pakkeløsning som dekker all prosjektering.

Tjenester

Kalkveien, Kristiansand
Kalkveien, Kristiansand

Etter mange års erfaring har vi tilegnet oss en spisskompetanse innenfor prosjektering og byggesak.

Vi har flest oppdrag i Kristiansand og i nabokommuner, men engasjeres også av kunder fra hele Norge.

I prosjekter til og med tiltaksklasse 3, kan vi sammen med våre samarbeidspartnere bistå med alle fagene som de utførende foretakene normalt ikke tar selv.

Det betyr oftest at du ikke trenger å forholde deg til andre enn byggmesteren og oss i Agder Byggconsult.

Dermed får du minst mulig å tenke på, uten entreprise!

Sentral godkjenning

Agder Byggconsult innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for alle de arbeidsoppgavene vi utfører. For oppgaver i høyere tiltaksklasse leveres oppgavene via Brann- og Sikkerhetsrådgivning, PS Plan og AZ Arkitektur.

Funksjonen "Ansvarlig søker" kan erklæres ansvar for i tiltaksklasse 2.

Følgende fagområder omfattes av vår sentral godkjenning:

  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak)
  • Arkitekturprosjektering
  • Brannkonsept
  • Bygningsfysikk

Timesatser

Prosjektering og teknisk tegning

Søknadstegninger, arbeidstegninger, oppmåling

980 kr/t + mva
evt. fastpris

Ordinært søknadsarbeid, veiledning

Byggesøknader, samtykker, uttalelser, generelt

1'090 kr/t + mva
evt. fastpris

Dispensasjonssøknad, veiledning

Avvik fra reguleringsplan, kommuneplan, lov

1'190 kr/t + mva
evt. fastpris

Referanser

Vi har lagt bak oss en innholdsrik reise siden 2016 med hundrevis av vellykkede prosjekter, med en stor variasjon av oppgaver. Både som arkitekt, rådgivende ingeniør og ansvarlig søker. Våre referanser gir en liten innsikt i vår allsidighet og evne til å tilegne oss nødvendig kompetanse.