Agder Byggconsult AS

Vesterveien 15 B (4. etg.)

4613 KRISTIANSAND S

Post: Nordåsstien 26

4760 BIRKELAND

(+47) 97 67 46 27

Twitter

Ansatte

Alexander Karlsen (Byggtekniker)
Daglig leder / Byggesak
E-post: alexander@abcon.no
Telefon: 97 67 46 27

Andreas Wiig Abrahamsen (Arkitekt)
Tegninger / Byggesak
E-post: andreas@abcon.no

Kontorfelleskap

AZ Arkitektur AS
Arkitekurprosjektering - Tiltaksklasse 3
Hans Atle Zeiffert (Sivilarkitekt MNAL)

PS Plan AS
Bygningsprosjektering - Tiltaksklasse 2
Roar Pedersen (Sivilingeniør)
Deidry Florentino (Sivilingeniør)
Jarl Pedersen (Ingeniør)
Annam Rai
(Ingeniør)
Ingrid Helene Larsen (Arkitekt)

Brann- og sikkerhetsrådgivning AS
Brannprosjektering - Tiltaksklasse 3
Hans Christian Bakke (Senioringeniør)
Roy Marius Sjøberg (Ingeniør)
Kim Daniel Barkås (Ingeniør)
Trond Hagen
(Ingeniør)

Slokkesystemer AS
Slukkeinstallasjoner - Tiltaksklasse 2
Arnstein Fedøy (Ingeniør)
Atle Jørgensen (Tekniker)