Agder Byggconsult AS

Vesterveien 15 B

4613 KRISTIANSAND S

Postboks 2569

4678 KRISTIANSAND S

(+47) 97 67 46 27

Twitter

Ansatte og kontorfelleskap

Alexander Karlsen (Byggtekniker)
Daglig leder / Byggesak
E-post: alexander@abcon.no
Telefon: 97 67 46 27

Andreas Wiig Abrahamsen (DAK-operatør)
Søknadstegninger / Byggesak
E-post: andreas@abcon.no
Telefon: 46 89 01 13

Tina Rosevold Moseid (Jurist)
Dispensasjoner / Byggesak
E-post: tina@abcon.no
Telefon: 99 35 19 24

AZ Arkitektur AS
Arkitekurprosjektering
Hans Atle Zeiffert (Sivilarkitekt MNAL)

Brann- og sikkerhetsrådgivning AS
Brannprosjektering
Jan Hilmar Moe (Sivilingeniør)
Hans Christian Bakke (Senioringeniør)
Roy Marius Sjøberg (Ingeniør)
Kim Daniel Barkås (Ingeniør)
Trond Hagen
(Ingeniør)

PS Plan AS
Konstruksjonsprosjektering
Roar Pedersen (Sivilingeniør)
Jarl Pedersen (Ingeniør)
Annam Rai
(Ingeniør)