Agder Byggconsult AS

Vesterveien 15 B (4. etg.)

4613 KRISTIANSAND S

Postboks 2569

4678 KRISTIANSAND S

(+47) 57 02 13 01

Twitter

Ansatte og kontorfelleskap

Alexander Karlsen (Byggtekniker)
Daglig leder / Byggesak
E-post: alexander@abcon.no
Telefon: 97 67 46 27

Andreas Wiig Abrahamsen (DAK-operatør)
Søknadstegninger / Byggesak
E-post: andreas@abcon.no
Telefon: 46 89 01 13

Tina Rosevold Moseid (Jurist)
Dispensasjoner / Byggesak
E-post: tina@abcon.no

AZ Arkitektur AS
Arkitekurprosjektering - Tiltaksklasse 3
Hans Atle Zeiffert (Sivilarkitekt MNAL)

Brann- og sikkerhetsrådgivning AS
Brannprosjektering - Tiltaksklasse 3
Hans Christian Bakke (Senioringeniør)
Roy Marius Sjøberg (Ingeniør)
Jan Hilmar Moe (Sivilingeniør)

Kim Daniel Barkås (Ingeniør)
Trond Hagen
(Ingeniør)

PS Plan AS
Bygningsprosjektering - Tiltaksklasse 2
Roar Pedersen (Sivilingeniør)
Deidry Florentino (Sivilingeniør)
Jarl Pedersen (Ingeniør)
Annam Rai
(Ingeniør)