Referanser

noen saker fra vår portefølje

Dvergsnesbrinken i Kristiansand

SØK + RIB (2017 - d.d.)

Ansvarlig søker for til sammen 26 boenheter på Dvergsnesbrinken i Kristiansand kommune. Vi samarbeider med Sivilarkitekt Janicke Jebsen Vinje og Dvergsnes Tomteselskap AS.

Dyvik i Lillesand

SØK + RIB (2017 - d.d.)

Ansvarlig søker for til sammen 28 boenheter samt teknisk anlegg og infrastruktur på Dyvikodden i Lillesand kommune. Vi samarbeider med Sivilarkitekt Hans Atle Zeiffert og Dyvik Utbyggingsselskap AS.

Sørlandschips AS i Songdalen

SØK (2015)

Som ansvarlig søker for den nye Sørlandschips-fabrikken i Songdalen kommune var det mange dokumenter i omløp. Dette var et stort og spennende prosjekt. Bygningsareal på ca. 7'500 m2.

Kalkveien i Kristiansand

ARK + SØK (2015)

Stor og moderne funkisbolig på over 300 kvm utenfor Kristiansand sentrum. Eneboligen har en spennende og romslig planløsning med mulighet for to utleiedeler i underetasjen. Nydelig utsikt mot Otra.

Dvergsnesheia i Kristiansand

SØK + ARK + RIB (2015 - 2016)

4 stk moderne eneboliger på Dvergsnestangen i Kristiansand. Komplett omprosjektering av Skanska-boliger etter sluttbrukernes behov. Flere av dem med smarte og arealeffektive utleiedeler.

Østerveien i Kristiansand

SØK (2016)

Ansvarlig søker for leilighetsbygning med 12 boenheter i Kristiansand kommune. Vi overtok søkerfunksjonen underveis i prosjektet, da vi inngikk samarbeid med Mur i Sør AS.

Skolebakken i Kristiansand

SØK + ARK + RIB (2015)

Tradisjonell enebolig med stor kjeller i Kristiansand. Boligen ble prosjektert på tidligere bebygd tomt, med fokus på tilpasning til områdes karakter og utforming. Mange dispensasjonsforhold.

Midtheilia i Songdalen

ARK + SØK (2015 - d.d.)

Smarte leiligheter i nytt byggefelt på Nodeland i Songdalen kommune. En fantastisk utsikt ut gjennom dalene. To leilighetsbygg er oppført og èn gjenstår. Oppdraget utføres for flere tiltakshavere.

Ingridsvei i Kristiansand

SØK + ARK + RIB (2016)

Fasadeendring, bruksendring og tilbygg til eksisterende enebolig i Kristiansand kommune. Det ble også prosjektert en utleiedel i underetasjen. Det ble benyttet vannbåren varme.

Holskogveien i Kristiansand

ARK + SØR (2016 - 2017)

Arkitekt og ansvarlig søker for stort båtlager ved Holskogen Marina i Kristiansand kommune. Bygningen er på 1'150 m2-BRA og i 2 etasjer. Oppdraget utføres for Sjø-sport Service AS.

Caverion Norge AS

Fornyelse av Sentral godkjenning (2018)

Vi påser at Caverion Norge AS innehar tilstrekkelig kompetanse og erfaring med sine sentralt godkjente fagområder. Siste søknad om fornyelse ble godkjent i 2018. Ca. 2'500 ansatte.

Svanedamsveien i Kristiansand

ARK + SØK (2017)

Arkitekt og ansvarlig søker for større tilbygg til fritidsbolig i tidstypisk boligområde i Kristiansand kommune. Selv om tiltaket ligger like ved kysten, ble tiltaket godkjent etter flere dispensasjoner.

Elvetun på Hovden

ARK + SØK (2014)

Arkitekt og ansvarlig søker for større laftehytte på Hovden i Setesdalen. Fritidsboligen består av flere laftekasser og det er sammenbygget garasje som også er i laft.

Herøya i Kristiansand

SØK + ARK + RIB (2014)

Riving av gammel hytte, oppføring av ny hytte og anneks på Herøya i Kristiansand kommune. Tilpasset eksisterende terreng og beliggende like ved sjøen. Mange dispensasjonsforhold.

Kalkveien i Kristiansand

SØK (2016)

Fradeling for to boligtomter i uregulert område hvor det er krav til reguleringsplan. Dispensasjon ble innvilget på vilkår til tross for nylig vedtatt reguleringsplan i nærhet til eiendommen.

Fjeldal i Lillesand

SØK + ARK (2017)

Ettergodkjenning av flere tiltak ved strandsonen i Lillesand kommune. Gjennom politisk vedtak ble tiltakene etter lang prosess godkjent. Vi samarbeidet med Advokat Arvid Kjærvik i Sørlandsadvokatene.

Vi har gjennomført en lang rekke omfattende byggesaker og dispensasjonssøknader i flere kommuner.