Ansvarlig søker

Med flere års erfaring fra Kristiansand Byggrådgivning har vi tilegnet oss spisskompetanse innenfor byggesak og tilbyr derfor profesjonell bistand innenfor bl.a delingsaker, byggesaker og dispensasjonssaker i din kommune. Vi tilbyr også juridisk bistand i andre saker.

Vårt arbeidsfelt er hovedsakelig i Agder-regionen, hvor mesteparten av oppdragene kommer fra kystbyene. Vi søker om alt fra sjøledninger til oppføring av byggverk.

Det er også viktig for oss å følge utviklingen i indre Agder, hvor vi i tillegg til boligbygging også engasjerer oss i hyttefelt og avløpsanlegg på steder uten kloak.

Vårt mål er å sikre en raskest mulig saksbehandling.

Arkitekt

Vi påtar oss også arkitekturprosjektering, med fokus på gjennomførbarhet og kvalitet. Det som skiller oss ut er hvordan vi tilstreber å etterkomme kundens ønsker og behov samtidig som vi passer på gjeldende regler.

Vi har både en byggingeniør og en sivilarkitekt som ofte jobber sammen i større prosjekter hvor tverrfaglig kompetanse er nødvendig.

Dersom kunden leverer skissen, så realiserer vi boligdrømmen med forutsigbare priser.

DAK-programmer: ArchiCAD, Revit, Lumion og Solibri.

Rådgivende Ingeniør

Som rådgivende ingeniør vil vi kunne påta oss tjenester innenfor brann- og lydprosjektering, bygningsfysikk og energi. Dette innenfor både bolig- og industribygging.

Spesielt innenfor boliger har vi gode rutiner som sikrer en effektiv prosjektering og derfor rask levering.

Vi ønsker å skille oss ut i fra konkurrentene ved å ikke påta oss kostbare "ansvarsgebyrer" i prosjekteringen.

DAK-programmer: ArchiCAD, Revit, Lumion og Solibri.


Prosjekteringsentreprise

Eksempel på gjennomføringsplan
Eksempel på gjennomføringsplan

Unngå misforståelser, sviktende kommunikasjon og avtalebrudd mellom ansvarlige foretak. Hold deg til èt foretak som tar seg av den overordrende prosjekteringen (den prosjekteringen de utførende ikke tar selv). Da sikrer du samsvar mellom prosjekteringsområdene, mindre avvik og en rask og effektiv gjennomføring. Vi kan prosjektere og stå ansvarlig for de vanligste fagene i gjennomføringsplanen.

Vi vil som ansvarlig søker sørge for at dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktører, tiltakshaver og kommunen er bragt i orden under hele byggeprosessen - fra forprosjekt til ferdigattest er utstedt. Vi kan også hente inn tilbud for kunde. Det anbefales allikevel en prosjektleder i større byggeprosjekter.